Letných mesiacov nám pomaly ubúda, jeseň je už za rohom a my sme sa zrazu ocitli zoči-voči jednému z vrcholov lukostreleckej sezóny. Majstrovstvá Slovenska SLA v 3D lukostreľbe 2018 sa uskutočnili, ako už tradične, na konci augusta, 25. – 26. 08. 2018. Tentoraz sa odohrali v malebnom horskom prostredí lyžiarskeho strediska vo Valčianskej doline.

Počas dvoch dní trvania súťaže sme zažili nefalšovanú ochutnávku sychravého novembrového počasia (áno, v auguste). Vo Valči tvrdohlavo pršalo, miestami zafúkal vetrík a schladilo sa z extrémnych 34 °C na „osviežujúcich“ 15 °C.

Preteky tento rok organizoval klub Arquitis Blatnica, ktorý sa svojej úlohy zhostil ako sa patrí. Nepriaznivých predpovedí počasia sa organizátori nezľakli, ba naopak, výzvu v podobe neutíchajúceho dažďa, čoraz šmykľavejšieho terénu a ufrflaných lukostrelcov prijali a problémy riešili s minimálnym časovým sklzom.

Kompromisy sa na tento víkend stali ich mantrou pričom do zabehnutého systému organizácie pretekov Majstrovstiev Slovenska dokonca dokázali zaviesť novinky, ktoré priebeh súťaže vylepšili a prispeli k celkovej pohode pretekárov na trati i mimo nej (v rámci klimatických možností).

Medzi tieto novinky patrili najmä opatrenia zaisťujúce zrýchlenie priebehu pretekov, a to vytvorenie samostatných detských skupín strelcov s nestranným sprievodcom (dozorom), ako aj skupín kadetov. Pozitívne bolo zo strany súťažiacich hodnotené aj rozhodnutie zamedziť vstupu na trať nestrelcom (rodinní príslušníci, priatelia) a sprevádzajúcim psom.

Súťaž, na ktorej sa po trati pohybovali výlučne súťažiaci lukostrelci, mala plynulý priebeh a takmer vôbec nedochádzalo k obvyklému zdržovaniu na jednotlivých stanoviskách. Toto opatrenie by, podľa viacerých lukostrelcov, mohlo mať v budúcnosti opodstatnenie aj v prípade sériových pretekov Slovenského pohára SLA 3D.

Organizátori pripravili dva súťažné okruhy. Okruh A, ktorý bol umiestnený v dolnej časti zjazdovky a v priľahlom lesíku, a okruh B situovaný do strednej a hornej časti zjazdovky, ktorý bol kopcovitejší. B trať bola náročnejšia na fyzickú kondíciu a techniku streľby v hornatom teréne, trať A bola síce rovinatejšia, no náročnejšia na techniku streľby na väčšie vzdialenosti a viac exponovaná dažďu, nakoľko jej veľká časť bola umiestnená na otvorenom priestranstve zjazdovky.

Každý okruh tvorilo 20 terčov rôznej veľkosti a náročnosti tak, ako sa na Majstrovstvá Slovenska patrí. Strieľalo sa podľa pravidiel HDH IAA, so slovenskými úpravami, teda po jednom šípe na terč, pričom podmienkou bol dotyk strelca s kolíkom a dodržanie časového limitu na výstrel – 90 sekúnd.

Súťaž pozostávala z troch kôl, z ktorých dve sa odohrali v sobotu, dopoludnia strieľali určené skupiny na A a B okruhu, popoludní sa okruhy vymenili. Tretie kolo sa strieľalo v nedeľu doobeda, pričom skupiny boli vytvorené nanovo, podľa aktuálnych osobných výsledkov strelcov z predošlého súťažného dňa.

Nedeľné kolo bolo operatívne pozmenené kvôli neustávajúcemu dažďu. V záujme bezpečnosti na trati (niektoré terče boli umiestnené vo veľmi šmykľavom teréne), boli okruhy zmenšené, na každom sa strieľalo na 15 terčov. Deti boli v tento deň, po porade zástupcov všetkých klubov, vylúčené zo súťaže na okruhoch a organizátori im pripravili zvláštnu trať v bezprostrednej blízkosti reštaurácie pod zjazdovkou.

Nedeľné popoludnie patrilo finálovému kolu, ktoré bolo celkom odlišné od tých zvyšných. Strieľalo sa na šesť terčov po jednom šípe, umiestnených v rôznych vzdialenostiach, pričom súťažiť tu mohlo len šesť najlepších strelcov z každej divízie. Finálové kolo mohli absolvovať len seniori a veteráni divízií, v rámci ktorých sa na celom preteku zúčastnilo minimálne šesť lukostrelcov.

Keďže počasie streľbe neprialo, takmer všetci súťažiaci boli so svojimi výkonmi nespokojní. Podmienky však boli pre všetkých rovnaké, a tak sa v konečnom dôsledku nikto sťažovať nemohol.

Klub 3beč Partizánske mal na Majstrovstvách Slovenska vo Valči opäť bohaté zastúpenie. Hoci mnohí z nás si na medaily nesiahli, naše výkony nepatrili k tým najslabším.

V kategórii detí – chlapcov BB nás zastupoval Martin Berec, ktorý skončil na peknom štvrtom mieste. V kategórii PBHB deti – chlapci súťažili dvaja zástupcovia, Danko Mavrák, ktorý skončil druhý, a Samko Jerguš Rábek, ktorý získal zlatú medailu. V kategórii mužov PBHB za nás strieľal Maroš Kolesnáč, ktorý sa umiestnil na šiestom mieste. V rovnakej divízii súťažil aj Jozef Matejov, avšak v kategórii veteránov, kde sa umiestnil na prvej priečke.

V kategórii TRLB deti – chlapci zvíťazil Tobias Beliansky, medzi dievčatami skončila na druhom mieste Miška Mašlániová. Medzi kadetkami TRLB súťažila Ema Mašlániová a získala prvé miesto.

V silnej konkurencii kategórie TRLB mužov sme mali dvoch zástupcov. Peter Mekýš sa umiestnil na štvrtom mieste, Miro Mašláni na jedenástom. Medzi ženami v TRLB divízii súťažila Mária Pátková, ktorá skončila na piatom mieste. V kategórii TRLB veteránov nás taktiež zastupovali dvaja strelci. Stano Bočkay skončil na šiestom mieste a Robo Straňák získal zlatú medailu.

Zastúpenie mal 3beč aj v kategórii TRRB deti – chlapci, kde si zlatú medailu vystrieľal Samko Chochula. Medzi kadetmi v tejto divízii súťažil aj Ondrej Škorňák, ktorý skončil šiesty, kadetky za nás reprezentovala Petra Mašlániová, ktorá získala bronzovú medailu.

Všetkým zúčastneným lukostrelcom gratulujeme k ich úspechom a zvládnutiu upršanej súťaže. Do zvyšku tohtoročnej sezóny im prajeme veľa zdaru a množstvo trafených terčov. Zároveň ďakujeme klubu Arquitis Blatnica za dobre pripravené preteky a tešíme sa na ďalšie stretnutia na súťažiach vo Valčianskej doline i kdekoľvek inde.

LK 3beč Partizánske