LK 3beč

Lukostrelecký klub 3beč - Partizánske ddd

Naši členovia

                                                                                                                                                                                       

Poradie
Meno
Č. Licencie
Zaplatené členské 2020
Kategória
Tel.
Email
1
Peter Mekýš
SVK0665
áno
TRLB - Muži
0918462783
peter.mekys49@gmail.com
2
Ivan Hudec  
SVK0666
áno
HU - Muži
 
 
3
Róbert Straňák
SVK0583
áno
TRLB - Muži


4
JUDr. Jozef Matejov
SVK0664
áno
TRLB - Muži


5
Rasťo Chochula
SVK0800
áno
TRLB - Muži
 
 
6 Samuel Chochula
SVK0746
áno
TRRB - Deti


7
Viky Priekalová
SVK2026
áno
TRRB - Deti


8
Bohuš Jančich
SVK1339
áno
TRRB - Muži

 
9
Denis Jančich
SVK1340
áno
BB - Deti
 
 
10
Stanislav Bočkay
SVK0922
áno
TRLB - Muži


11
Matúš Kúdela
SVK1450
áno
TRRB - Deti
 
 
12 Michaela Mašlániová SVK0867 áno TRLB - Kadet  
 
13 Miroslav Mašláni SVK0868 áno TRLB - Muži  
 
14 Ema Mašlániová SVK0991 áno TRLB - Kadet  
 
15 Peťa Mašlániová SVK0992 áno TRLB - Kadet  
 
16
Ondrej Škorňák
SVK0906
áno
TRLB - Kadet
 
 
17
Lukáš Hošek
SVK1535
áno
TRLB - Kadet
 
 
18 Marcel Korenčík SVK0995 áno TRLB - Muži  
 
19 Martin Berec SVK1472 áno BB - Deti  
 
20 Barbara Benkovičová SVK1639 áno TRLB - Ženy  
 
21 Tomáš Podmaník SVK1332 áno HU - Muži  
 
22 Martina Podmaníková xxxxxxxx áno TRRB - Ženy  
 
23 Matej Ciglian SVK1617 áno BB - Deti  
 
24 Ivan Kolesnáč xxxxxxxx áno HU - Muži  
 
25 Marek Mašláni SVK1134 áno TRLB - Muži  
 
26 Benjamín Žember SVK1158 áno TRLB - Deti  
 
27 Mária Pátková SVK1244 áno TRLB - Ženy  
 
28 Daniel Mavrák SVK1416 áno PBHB - Muži  
 
29 Daniel Mavrák ml. SVK1418 áno PBHB - Deti  
 
30 Maroš Kolesnáč SVK1320 áno PBHB - Muži  
 
31 Martin Žember SVK1975 áno TRLB - Muži  
 
32 Veronika Rybanská SVK 2037 áno TRRB - Kadeti  
 
33 Diana Naomi Mulínová SVK2027 áno TRRB - Deti