LK 3beč

Lukostrelecký klub 3beč - Partizánske ddd

Ďakujem mestu Partizánske a zvlášť primátorovi doc. PaedDr. Jozefovi Božikovi za finančnú podporu nášho klubu. Pripravujeme sa na nákup 3D terčov, aby sme mohli usporiadať v Partizánskom lukostreleckú súťaž. Pomôžte nám aj vy a prispejete k rozvoju nového  športového odvetvia v Partizánskom.

Ďakujeme aj za vašu pomoc. 

Členovia LK 3beč Partizánske

Bankové spojenie ČSOB  SK28 7500 0000 0040 2116 5291 

Údaje k vyplneniu tlačiva na darovanie 2% z daní 

15 IČO  42375738              

16 Právna forma  OBČIANSKÉ ZDRUŽENIE

17 Obchodné meno  LUKOSTRELECKÝ KLUB 3BEČ PARTIZÁNSKE

18 Sidlo ulica ALEXANDRA DUBČEKA

19 Súpisne číslo  187/1

20 PSČ  95804 

21 Obec PARTIZÁNSKE