LK 3beč

Lukostrelecký klub 3beč - Partizánske ddd

Ďakujem mestu Partizánske a zvlášť primátorovi doc. PaedDr. Jozefovi Božikovi za finančnú podporu nášho klubu. Aj vy však môžete prispieť k rozvoju lukostreľby v Partizánskom, a to dobrovoľnými príspevkami, či napríklad poukázaním 2 % z vašej dane z príjmov. 

Ďakujeme aj za vašu pomoc. 

Členovia LK 3beč Partizánske

Bankové spojenie ČSOB: SK28 7500 0000 0040 2116 5291 

Údaje k vyplneniu tlačiva na darovanie 2% z daní 

15 IČO  42375738              

16 Právna forma  OBČIANSKE ZDRUŽENIE

17 Obchodné meno  LUKOSTRELECKÝ KLUB 3BEČ PARTIZÁNSKE

18 Sidlo ulica ALEXANDRA DUBČEKA

19 Súpisne číslo  187/1

20 PSČ  95804 

21 Obec PARTIZÁNSKE


Aktuálne platné tlačivo na rok 2024 (z DzP za rok 2023): http://www.3bec.sk/storage/app/media/3bec-vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fo-2021.pdf