Rok sa s rokom stretol... a opäť sú tu Vianoce. Vôňa sladkostí v babkinej špajzi. Ihličie vo vzduchu, zachytené vo vlasoch aj na koberci. Ligot farebných svetiel odleskujúci očakávanie v detských očiach. Kapor vo vani pláva v ústrety svojmu osudu. To všetko sú Vianoce.

Ani lukostrelci sviatky neoslavujú inak. K vinšom prajúcim mnoho šťastia, dobré zdravie, dostatok lásky a radosti do života si lukostrelci pridávajú presnú mušku, odolné šípy a hromadu cenných kovov.

Obdobie vianočných sviatkov je však časom pokoja a lásky. Preto aj zástupcovia klubu 3beč Partizánske v týchto dňoch nestrieľajú a užívajú si čas strávený s rodinou a priateľmi. Vychutnávajú pokojné chvíle a spomínajú na úspechy uplynulej sezóny v roku 2019.

Dovoľte nám v mene všetkých členov LK 3beč popriať aj vám tie najkrajšie Vianoce a šťastný Nový rok 2020. Nech naše prianie dostihne každého, koho máme tú česť nazývať priateľom. Teda našich členov, ich rodinných príslušníkov, známych a kamarátov, a všetkých ostatných podporovateľov nášho klubu.

Vedzte, že si veľmi ceníme každého jedného z vás, ktorý priložil ruku k dielu a akýmkoľvek spôsobom nám pomohol v roku 2019. Aj vďaka vám sa nám darí zviditeľňovať lukostreľbu ako obľúbený šport súčasnosti. Aj vďaka vám sa nám darí udržať fungovanie klubu v atmosfére priateľstva a zdieľaného nadšenia z lukostreľby ako takej.

Dúfame, že vašej pomoci a podpore sa budeme tešiť i v blížiacom sa roku 2020.

Šťastné a veselé Vianoce a mnoho trafených terčov aj v ďalšom roku svojim členom a priateľom praje tím LK 3beč Partizánske.

ĎAKUJEME! :)